FAQ

 Wat is het doel van de verwerking van persoonsgegevens?

IDM1 Projects is de verwerker van uw persoonsgegevens en verstrekt deze aan de Adverteerder waaraan u opt-in (toestemming wordt gegeven). Wij verzamelen deze persoonsgegevens met het doel u telefonisch/per e-mail/per post te benaderen voor het doen van een aanbod. Dit aanbod is er doorgaans op gericht om gebruik te maken van de producten/diensten van Adverteerder. Eventueel kunnen we ook prijswinnaars inlichten over een gewonnen prijs.

 Welke persoonsgegevens verwerken wij?

IDM1 Projects verwerkt uw persoonsgegevens en verstrekt deze aan de Adverteerder waaraan u opt-in (toestemming wordt gegeven). Wij verwerken daarbij de door u ingevulde persoonsgegevens op het invulformulier. Daarbij kunt u denken aan Naam, Adres, Woonplaats, Telefoonnummer, E-mailadres. Tevens registreren wij bij het verzenden van het invulformulier gegevens zoals Datum/Tijd van de aanmelding of registratie en IP-adres.

 Wat zijn bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zeggen bijvoorbeeld iets over iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke voorkeur, gezondheid of seksuele leven. IDM1 Projects verzamelt en verwerkt dergelijke gegevens niet. IDM1 Projects verzamelt bovendien geen gegevens van minderjarigen (jonger dan 18 jaar). Toch kan het voorkomen dan consumenten persoonsgegevens ‘faken’. Heeft u aanleiding te veronderstellen dat wij gegevens hebben verzameld van een persoon jonger dan 18 jaar, neemt u dan contact met ons op voor het verwijderen van die gegevens.

 Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

IDM1 Projects verstrekt de verzamelde persoonsgegevens waaraan opt-in is gegeven aan de Adverteerder. De Adverteerder kan hiervoor derden inschakelen om in overeenstemming met de eerder genoemde doelen uw persoonsgegevens te verwerken. Als derde partijen kunt u denken aan bijvoorbeeld een callcenter, zodat deze contact met u kunnen opnemen. Met partijen die uw persoonsgegevens verwerken sluit de Adverteerder een Verwerkersovereenkomst waarin duidelijk wordt aangegeven hoe beide partijen omgaan met de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens.

 Hoe zijn de gegevens beveiligd?

IDM1 Projects gaat zeer zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij zorgen voor een passende beveiliging van de bestanden waarin uw persoonsgegevens worden opgeslagen. Deze gegevens zijn alleen toegankelijk door bevoegden binnen de organisatie en zijn niet van buitenaf toegankelijk. Wij hebben de volgende maatregelen genomen om veilig met uw gegevens om te gaan: -Al onze websites en campagnes zijn beveiligd met een SSL sertificaat en worden opgeroepen onder HTTPS, hierdoor worden alle gegevens versleuteld -Uw gegevens slaan wij op in een beveiligde database -De database is alleen toegankelijk voor bevoegde personen De gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze verkregen zijn.

 Bewaartermijnen?

IDM1 Projects bewaart uw gegevens die u verstrekt aleeen als ze noodzakelijk zijn, daarna worden uw gegevens vernietigd, behalve indien het bedrijfsmatig nodig is om de gegevens langer te bewaren. IDM1 Projects bewaart na die termijn indien door haar gewenst slechts nog een geanonimiseerde versie van uw gegevens; IP adres, signup ID, campagne ID en timestamp.

 Hoe kunt u gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

Volgens de nieuwe AVG/GDPR heeft u de volgende rechten: -U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. -U heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Adverteerder. -U heeft u het recht om een afschrift van uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u te laten sturen. Wij hebben dit zo ingericht dat u via deze link uw e-mailadres kan invullen en vervolgens na het klikken op de bevestigingslink in de e-mail inzicht krijgt in de campagnes waarin u ingeschreven staat en met welke gegevens. Vervolgens kunt u deze gegevens laten verwijderen.

 Wie is de afzender van de campagne?

IDM1 Projects is de verwerker van uw persoonsgegevens maar nooit de afzender. Om campagnes onder de aandacht te brengen maakt IDM1 Projects gebruik van Affiliatenetwerken en Publishers. Publishers zijn bedrijven die in het bezit zijn van websites, e-maibestanden, social media acounts om campagnes te promoten. Affiliatenetwerken zijn bedrijven waar verschillende Publishers zijn aangesloten. De Affiliatenetwerken en Publishers die IDM1 Projects inzet voor de promotie van de campagnes zijn de verzenders/afzenders.

 Hoe komen afzenders aan mijn e-mailadres?

U heeft een e-mail ontvangen met een campagne van IDM1 Projects. De kans is groot dat uw e-mailadres bij één of meerdere Publishers in een e-mailbestand staat. U heeft bijvoorbeeld online meegedaan aan een winactie, u heeft zich ingeschreven op een nieuwsbrief van een bedrijf of u heeft bij het akkoord gaan van voorwaarden toestemming gegeven om promotionele e-mails van derden te ontvangen. Publishers geven in een e-mailuiting aan hoe zij aan uw e-mailadres komen en waarom u de e-mail ontvangt. Tevens kunt u zich dan uitschrijven via een link om dergelijke commerciële e-mails niet meer te ontvangen.

 Wat moet u doen als u geen e-mails van publishers wilt ontvangen?

IDM1 Projects adviseert u om zich uit te schrijven wanneer u van publishers geen commerciële e-mailuitingen meer wilt ontvangen. Dit kunt u doen via de uitschrijflink in de ontvangen e-mail. Daarmee schrijft u zich ook definitief uit bij de betreffende Publisher.

 Wat moet ik doen als ik geen campagnes van IDM1 Projects wil ontvangen?

IDM1 Projects biedt u de mogelijkheid om inzichtelijk te krijgen bij welke campagnes van IDM1 Projects u ingeschreven staat en met welke persoonsgegevens. Wij hebben dit zo ingericht dat u via deze link uw e-mailadres kan invullen en vervolgens na het klikken op de bevestigingslink in de e-mail inzicht krijgt in de campagnes waarin u ingeschreven staat en met welke gegevens. Vervolgens kunt u deze gegevens laten verwijderen.

 De afmeld/uitschrijflink werkt niet?

Wanneer u zich uitschrijft van de campagnes van IDM1 Projects dan ontvangt u geen mails meer. Het kan wel voorkomen dat Publishers deze campagnes promoten via e-mailbestanden waar u ingeschreven staat. U moet zichzelf bij deze Publishers uitschrijven via de uitschrijf-/afmeldlink onderaan de betreffende e-mails. Mocht dit niet lukken dan adviseren wij u de betreffende Publisher een e-mail te sturen dat u geen commerciële e-mails meer wenst te ontvangen. Heeft u na het lezen van bovenstaande nog steeds vragen en/of opmerkingen, klik dan op deze link om contact met ons op te nemen. Wij zullen uw vragen en/of opmerkingen zo spoedig mogelijk in behandeling nemen.

 Ik heb me uitgeschreven maar blijf dezelfde e-mails ontvangen?

Uw e-mailadres kan in verschillende e-mailbestanden van verschillende Publishers voorkomen. Daarom bestaat de mogelijkheid dat u exact dezelfde campagne van verschillende Publishers ontvangt. U moet zichzelf bij alle Publishers apart uitschrijven via de uitschrijf-/afmeldlink onderaan de betreffende e-mails.